Nieuwe leden:

 

Hieronder vindt u de prijzen voor de nieuwe leden in het seizoen 2018-2019:

                          

6 tot 13j

€ 135,00

14 tot 17j

€ 160,00

18j en meer

€ 190,00

 

Te vermeerderen met de verzekeringspremie van 32,00 euro.

 

Iedere belangstellende kan 3 gratis proeflessen nemen en dit gedurende de periode van 1 maand vanaf de datum van de eerste proefles. De deelnemende personen aan deze proeflessen zijn verzekerd voor die proeflessen op voorwaarde dat hun naam en gegevens vermeld zijn op de lijst “proeflessen” vóór de aanvang van die proeflessen.

 

                           ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Huidige leden:

 

Gezien voor jullie ook elke euro telt, is er voor de leden die zich opnieuw inschrijven vóór de 1ste les van het nieuwe seizoen, dus vóór 31 augustus 2018, een korting voorzien.

 

De verminderde prijzen zijn:  

 

6 tot 13j

€ 120,00

14 tot 17j

€ 145,00

18j en meer

€ 175,00

 

 

Te vermeerderen met de verzekeringspremie van 32,00 euro en dit vanaf het vervallen van je huidige verzekering. Leden die tegen woensdag 05 september 2018 niet in orde zijn met lesgeld, verzekeringspremie en doktersattest zullen de toegang tot de mat worden geweigerd en worden de lidgelden als nieuw lid gehanteerd.

 

LET OP: het rekeningnummer is BE33 0010 5770 2346         
Gelieve via overschrijving te betalen, graag per lid 1 overschrijving.

 

Belangrijke wijziging :

Op vrijdagavond is er geen les meer voorzien. De prijzen voor de volwassenen hebben we dan ook aangepast. Indien de uren van de vrijdag in het sportcomplex vrij zijn, zijn we bereid de zaal alsnog aan te vragen en dit telkens iedere maal 14 dagen op voorhand. Hiervoor is wel degelijk overleg van de leden dan natuurlijk van groot belang.