Lidgeld
Seizoen 2020-2021

Regeling lesgeld tarieven voor huidige aangesloten leden tot woensdag 09 september 2020

Door de corona-toestand geldt volgende uitzonderlijke regeling :

-       Voor wie het seizoen 2020 – 2021 herneemt en het volledig seizoen 2019 – 2020 heeft vereffend gelden volgende bedragen voor het volledige seizoen 2020 – 2021.

o   Groep 6 tot 13 jaar               70,0

o   Groep 14 tot 17 jaar            90,00

o   Groep 18 jaar en meer        100,00

-       Zij die het seizoen 2019 – 2020 gestart zijn in 2020 (jan – febr – maart) en het seizoen 2020 - 2021 hernemen hoeven tot januari 2021 geen verder lesgeld te betalen. Laat wel ook voor 9 september toch iets weten of je het seizoen herstart a.u.b.

Gezien elke euro telt, gelden deze tarieven enkel voor de leden die het nieuwe seizoen hernemen EN indien de betaling vereffend is vóór de 1ste les van het nieuwe seizoen, dus woensdag 09 september 2020. 

Nadien gelden de normale inschrijftarieven.

Voor nieuwe leden voor het seizoen 2020-2021

 

Leden

Vanaf 6 tot en met 13 jaar

135,00 euro

vanaf 14 tot en met 17 jaar

160,00 euro

vanaf 17+

190,00 euro

 


De verzekering en doktersattest :

 

De federatie en verzekering laat weten dat de vernieuwing van de verzekering voor elk lid dat in orde is met de betaling en zijn doktersattest op moment dat de corona-toestand begon, met twee maand verlengd word ten opzichte van je toen geldende data.

 

We zullen na 9 september een overzicht hebben wie zich opnieuw heeft inschreven voor het nieuwe seizoen 2020 – 2021. We gaan dan een lijst bezorgen waarop je duidelijk kunt zien tot wanneer je verzekering zal lopen en of je doktersattest in orde is of moet vernieuwd worden.

 

Betaling

Het lidgeld en de verzekering mogen gestort worden op rekening van de club: BE33 0010 5770 2346 van Centrum voor Zelfverdediging Gent

Met als mededeling: "lidgeld + verzekering seizoen .... (bv 2020/2021) + naam van het lid"

Graag 1 lid per overschrijving om de administratieve afhandeling te vereenvoudigen.

De mutualiteiten willen sport aanmoedigen en enkele van hen zijn dan ook bereid een deel van uw lidgeld terug te betalen.
Informeer ernaar!

 

Wanneer je je opnieuw inschrijft voor het seizoen 2020 – 2021, vermeld dan alle wijzigingen betreffende adres – telefoon – E-mail zodat we onze database kunnen aanpassen.